taxklubben.org

Drevprov


Drevprovskommitté

 

Jan-Åke Nässén Sammankallande

076-051 99 85

 

Claes Strömberg

070-517 65 68

 

Tomas Andersson

070-574 69 34

 

Tommy Eklund

070-51 15 04

 

Göran Mejsjö

070-6409861

 

Förklaringstext till de reviderade Drevprovsreglerna: Våra nya/reviderade Drevprovsregler är godkända av SKK/JhK och gäller fr.o.m. 2017-07-01 – 2022-06-30. Dokument där SvTKs förändringar kontra SKK/JhKs krav på ändringar finns redovisade. SvTKs förändringar är baserade på inskickade synpunkter från remissomgångarna i lokalklubbarna, samt från drevprovskonferensen i april 2016.

 

"Varför ska jag starta min tax på jaktprov? Jag vill ju bara jaga med min hund?" Det finns många goda skäl att starta sin hund på jaktprov. Det är viktigt för aveln - nästa gång du ska köpa en jakthund bygger aveln på hundar som har startat på jaktprov och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Försäkringsvärdet ökar, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Det är lärorikt och det är roligt att träffa likasinnade.

 

Anmälan – avgifter

En ny anmälningsblankett för anmälan till utställning och samtliga provformer har publicerats. Efter 2018-05-25 måste denna nya blankett användas för att anmälan ska vara giltig då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

 

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

 

ÖLTK:s Drevprov

Ordinarie Drevprov: Nerikeprovet15-19/11 2021

Plats: Örebro Län

Anmälan senast: 30/10

Anmälan till: Jan -Åke Nässén

Jordgubbsvägen 29

69147 Karlskoga

Tel:0760-519985

Mail: zeketax@gmail.com

Startavgift: 300kr till Bankgiro 5463-6691

Betalas vid anmälan

Övrigt 200kr i arvode till domaren på plats

 

Särskilt Drevprov: Mellan 1/10-2021-31/1-2022

Anmälan senast: 7 dagar innan start

Anmälan till: Tomas Andersson

Fältvägen 8

69436 Hallsberg

Tel:0705-746934

Mail: tomas.s.andersson@telia.com

Startavgift: 300kr till Bankgiro 5463-6691 betalas vid anmälan

200kr samt reseersättning till domare tillkommer på plats före start

 


 

Kontakt

Tomas Andersson

Adress: Fältvägen 8, 694 36 Hallsberg

Telefon: 070-574 69 34

E-post: drev@oltk.com

 

Onlineanmälan TILLFÄLLIGT UR FUNKTION