taxklubben.org

VÄLKOMNA TILL NORDISK SEGRARE UTSTÄLLNING

18-19 SEPTEMBER PÅ GUSTAVSVIK I ÖREBRO

OBSERVERA ATT ANMÄLAN SKER VIA SKK.SE INTERNET ANMÄLAN. SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 SEPTEMBER

https://hundar.skk.se/internetanmalan/UtstLista.aspx Länk till anmälan

 

 

 

Utställning


Kommitté

 

Yvonne Marberg

070-257 47 74

 

Gunilla Fallenius

073-346 45 44

 

Linda Levin

070-731 56 89

tinylollies@outlook.com

 

"Varför ska jag visa min tax på utställning? Jag vill ju bara ha min hund till sällskap?" Det finns många goda skäl att visa sin hund på utställning. Det är viktigt för aveln - nästa gång du ska köpa en rashund bygger aveln på hundar som har visats på utställning och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Försäkringsvärdet ökar, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Det är lärorikt och det är roligt att träffa likasinnade.

 

Klassindelning & avgift

Valpklass 4-6 mån och 6-9 mån (inofficiell) 190 kr (gratis för klubbens medlemmar), juniorklass (9-18 mån), unghundsklass (15-24 mån), jaktklass (från 15 mån + jaktmerit), öppenklass (från 15 mån) och championklass 300kr, veteranklass (från 8 år) 190kr. Bankgiro 5463-6691. OBS! Anmälningsavgifterna gäller inom Taxklubben. SKK kan ha andra avgifter. Viktig notering! Fr.o.m. 2017: Även om din hund har erhållit de meriter som krävs för att delta i bruks/jaktklass eller championklass, efter anmälningstiden har gått ut, så får den inte byta klass vid utställningen utan måste deltaga i den klass som den är anmäld i.

 

Anmälan – avgifter

En ny anmälningsblankett för anmälan till utställning och samtliga provformer har publicerats. Efter 2018-05-25 måste denna nya blankett användas för att anmälan ska vara giltig då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).Anmälningsblankett  fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till utställning, även WCC skall uppvisas för arrangör om hunden tävlar i jaktklass.

 

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

 


Kontakt

Gunilla Fallenius

Telefon: 073-346 45 44

E-post: gunilla.fallenius@hotmail.com

 

Linda Levin

Tel: 070-731 56 89
E-post:

tinylollies@outlook.com

 

 

E-post: utstallning@oltk.com

 

Anmälan sker via SKK.se Internetanmälan

https://hundar.skk.se/internetanmalan/UtstLista.aspx Länk till anmälan