taxklubben.org

Vandringspriser och utmärkelser


Drev

 

KVARNSJÖNS VPR

Priset tilldelas den tax oavsett ras, kön och hårlag tillhörande Örebro läns Taxklubb, som på ordinarie drevprov erövrat 1: a pris inom Norden med högsta poäng.

Särskillnad vid lika poäng: Drevprovsmomenten i ordning:

1) Sök 2) Upptagningsförmåga 3) Drevsäkerhet osv.

Priset utdelas på Örebro läns Taxklubbs årsmöte årligen och tillfaller den hundägare som erövrat priset tre gånger med minst två olika hundar.

Hundar ägda av Göran Östlund och Anne-Marie Karlsson äger rätt att få inteckning i priset, men ej erövra det för alltid.

Det åligger hundägaren att inkomma med anmälan till sekreteraren senast den 15/2 årligen, för jaktsäsongen okt-jan.

 

LENNART SAND TAVLAN

Vid taxfullmäktige i Södertälje 2003 gjordes en utlottning av olika gåvor som inkommit till SvTK:s 100-årsjubileum.

Örebro läns Taxklubb fick en mycket fin målning av Lennart Sand. Styrelsen har beslutat att denna tavla skall vara ett vandringspris. Den tax som innevarande år är uttagen till Drev-SM får äran att ha tavlan det året.

Uttagningregler enligt Svenska Taxklubben

 

Snöbäckens VPR Bästa debuterande tax DP/ODP

Till bästa debuterande tax tillhörande ÖLTK. Kvalperiod 1 okt till 31 jan, ansökan ställs till ÖLTK’s sekreterare senast en vecka efter kvalperiodens slut. Högsta resultat DP/ODP vinner, vid lika poäng tillfaller priset äldsta hunden. Donatorn äger rätt att tävla om priset, priset delas ut på ÖLTK’s årsmöte

 

Måsjöns VPR Provbäst på särskilt drevprov

Priset tilldelas hund som vars ägare är medlem i ÖLTK. Det tilldelas den tax som har bästa resultatet på ÖLTK rörliga drevprov. Endast första pris räknas. Priset tilldelas för alltid den hundägare som erövrat priset 4 ggr med lika många taxar. Ansökan om priset skall göras till sekreteraren

senast den 31/1 årligen, för jaktsäsongen okt-jan.

 

Flest antal dömda drevprov i ÖLTK regi

Prov anordnade av ÖLTK, SM och Länskampen får inräknas om domare från ÖLTK deltager

 

NÄRKEPROVET

Nerkepokalen VPR Nerikeprovets bästa Tax

Tilldelas bästa tax vid ÖLTK’s ord. drevprov. Vinnaren är den som erhållit högst sammanlagd egenskapspoäng.

Ev. särskiljning vid lika poäng vinner den yngsta taxen. Donatorn äger rätt att tävla om priset, priset delas ut på ÖLTK’s årsmöte

 

Skallpokalen Måsebo Robin Hoods

Tax med högsta skallpoäng, avser att belöna taxar med goda skallegenskaper. Utdelas årligen till den tax på Nerikeprovet som uppnår högst poäng enligt följande: Taxens egenskaps poäng för skall/hörbarhet och skallmarkering/nyansering multipliceras med 5, varefter samtliga egenskapspoäng sammanräknas. Om två taxar erhåller samma antal poäng ska de särskiljas enligt: I första hand högsta poängsumma på egenskaperna skall/hörbarhet och skall nyansering. I andra hand högsta poäng summan på egenskaperna sök och upptagningsförmåga. I tredje hand enligt kollegiet. Donatorn äger rätt att tävla om priset

 

Tottnäs VPR Nerikes provets bästa hardrivare

Tilldelas bästa hardrivande tax vid ÖLTK’s ord. Drevprov. Priset tilldelas den tax som på utställning tilldelats minst 2:a pris och som vid drevprovet blivit bästa hardrivare. Det krävs dock lägst 1:a pris på provet. Det tillfaller för alltid den hundägare som får tre inteckningar med minst två olika taxar. Hund ägd av donatorn äger ej rätt att tävla om priset

 

Klubbmästarbrickan Provets bästa ÖLTK-hund

Tilldelas provvinnaren vid ÖLTK ord. prov Nerikeprovet

 

Suttaröns VPR Nerikeprovets bästa klubbtik

Till Nerikeprovets bästa ÖLTK ägda tik. Priset tillfaller den hundägare som har tre inteckningar med minst två olika hundar.

 

Spår

 

VÅRPROVET

Hunnabackens VPR för provets bästa tax.

Kennel Flammulina´s VPR, bästa hund anlagsklass.

 

HÖSTPROV

Hunnabackens VPR, Provets bästa ÖLTK;s tax.

SVTK Jubileumspris VPR, Provets bästa tax .

Örebro läns Dreverklubbs VPR, Provets bästa hund oavsett ras.

 

 

Utställning

 

KENNEL TRANÄNGENS MINNESPRIS

Till årets mest utställningsmeriterade tax

att utdelas vid ÖLTK:s årsmöten.

Priset är ständigt vandrande och tilldelas svenskutställd tax

oavsett storlek och hårlag.

Ansökan om priset skall göras till sekreteraren

senast den 31/12 årligen.

 

POÄNGRÄKNING:

BIR

15p

BIM

13p

Championat

12p

Cert, CK

10p

Excellent, HP

7p

Excellent

5p

Very good

3p

Good

1p

 

För hundar med samma poäng räknas medelpoängen

på antalet utställningar

 

ÖLTK:s VÅRUTSTÄLLNING

Diplom med bild på BIS-pokal och vinnande hund.

 

Övriga vandringspriser

 

VPR ÅRETS TAX

Essypokalen

Tax oavsett ras, kön och hårlag, tillhörande Örebro läns Taxklubb äger rätt att tävla om priset på Svenska Taxklubbens tävlingar.

Sammanlagd poäng från samtliga tre tävlingsgrenar skall ingå.

Vid lika poäng avgör i första hand jaktprovsmeriterna i följande ordning: Drev, spår och utställning.

Tiden för poängsammanställningen skall löpa fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/12.

Det åligger hundägaren att inkomma med anmälan om poäng senast den

31/12 till sekreteraren.

 

Priset utdelas på Örebro läns Taxklubbs årsmöte.

 

Poängbedömning:

Drevprov

D-cert

10p

 

1:a

8p

 

2:a

7p

Viltspår

1:a HP Ökl

10p

 

1:a Ökl

8p

 

2:a Ökl

7p

 

Godkänd anlag

5p

Utställning

CK, Cert

10p

 

Excellent junkl, ukl, ökl, jkl,vetkl.

7p

 

Very good junkl, ukl, ökl, jkl, vetkl.

4p

 

 

Ansökan om vandringspriser och Championat ska skickas in till ÖLTK´s sekreterare Göran Mejsjö senast 31/12 varje år.

Det åligger varje ägare/hundförare att själva kolla upp och räkna ut poäng när man vill tävla om ett vandringspris