taxklubben.org

ASKERSUNDSPROVET HÖST!

OBS! På grund av rådande situation med COVID-19 kommer provet att hållas på samma sätt som ett Öppet spår. Detta innebär att alla får en starttid och kommer först då. Vi kommer alltså inte att samlas innan eller efteråt. Prisutdelningen sker på söndag. de som berörs kommer få ett besked om detta. 

Vid misnsta tecken på förkylning, ont i halsen, feber eller allmän dåsighet ska ni stanna hemma. vi betalar tillbaka hela anmälnings avgiften!

 

Går av stapeln den 24/9 med Anlagsprov och 25/9-26/9 Med ÖKL i skogarna runt Askersund. 

Sista anmälningsdag är 4/9 2021.

Pris: 300kr + 200kr på plats till domaren. Bankgiro: 5463-6691 Ange hundens reg nr samt spår.
Alla raser är välkomna!

PROVEN ÄR FÖRDELADE PÅ 3 DAGAR MED MAX 10 PERSONER SAMMANLAGT BÅDA DAGARNA! 

Prisutdelning sker på söndagen! 

Glöm inte att anmäla din hund om du Tänkt starta!

Upplysningar: Charina Pettersson 073-6369443 Viltspårskommitén

   

 Anmälan till ett ordinarie prov är poänggrundande för kvalificering till SM

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Viltspårprov


V.Spårkommitté

 

Charina Pettersson Sammankallande

073-636 94 43

 

Tommy Wågemo

070-0339253

 

Kontakt uppgifter till domare i ÖLTK. Tryck HÄR

 

 

 

 

"Varför ska jag starta min tax på viltspårprov? Jag vill ju bara spåra med min hund?" Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar, och taxar i synnerhet. Som sysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund. Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage fyller en synnerligen viktig funktion, då hunden kan används till eftersök av skadat klövvilt vid jakt eller trafikolycka. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt, så att dess lidande kan förkortas fortast möjligt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Likaså vid påkörning av vilt då detta sprungit till skogs, är vältränade viltspårhundar ovärderliga resurser att kalla in.

 

Anmälan – avgifter

Anmälningsblankett för anmälan till samtliga provformer från 2018-05-25 måste användas för att anmälan ska vara giltig, då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).  Anmälningsblankett  fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Spårsäsongen sträcker sig över hela året om vädret tillåter det. Årets sista anmälningsdag är 30Nov.

Anmälningsavgift återbetalas ej om avanmälan kommer in senare än 24timmar före provstart.

 

Bg 5463-6691 Ange hundens reg. nr samt spår

Ordinarie prov: 300kr + 200kr till domaren

Rörligt prov:300Kr + 200kr till domaren

Anmälan: Charina Pettersson 073-6369443

 

 

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

 

ÖLTK`S Ordinarie Viltspårsprov

Askersundsprovet Vår:Hålls i Maj och gäller bara Öppen Spår

Plats: Runt Askersund

Anmälan till: Charina Pettersson

 

Askersundsprovet Höst: Hålls i September och gäller både Anlag och Öppet Spår

Plats: Runt Askersund

Anmälan till: Charina Pettersson

 

Anmälan till ett ordinarie prov är poänggrundande för kvalificering till SM

 


Kontakt

Charina Pettersson
Tel: 073-636 94 43

E-post: norra.hunna@telia.com

Adress: Ängatorp , Ängen 318, 696 91 Askersund

 

E-post: viltsparprov@oltk.com

Onlineanmälan